Apoyo de tren trasero

Apoyo de tren trasero Mitsubishi – 4000 / 4500 / 5000 Kgs. – Serie N