Apoyo de tren trasero

Apoyo de tren trasero Mitsubishi – 2000 / 2500 / 3500 Kgs. – Serie N