Apoyo de tren trasero

Apoyo de tren trasero Mitsubishi – 1800 Kgs – Serie N