Convertidor

YJH265D
Convertidor de par Dalian – 2500 Kgs.