Engranaje cigüeñal

MD009660
Engranaje cigüeñal motor Mitsubishi 4G33