Grapodina punta de eje

51245878
Grapodina punta eje Dalian – 2000 / 2500 / 3000 Kgs.