Paleta de ventilador

52818
Paleta de ventilador Genie Z45/25 motor Kubota